Детски психолог

Консултация с детски психолог в Студио Фариа

Като магистър детски психолог и най-вече като майка вярвам, че осъзнатото родителство е предизвикателсто пред всеки един от нас. Трудно ни е да преодолеем ежедневните препятствия и да намерим път към децата си, а развитието на малчуганите е изпълнено с трудности, както за самите тях, така и за родителите. Когато книгите и съветите не помагат, и ситуациите стават все по кризисни, е хубаво да потърсим съвет, помощ и партньор.

 

Осъзнатите родители не оставят проблемите да бъдат израснати, защото това, което лесно може да се оправи днес, утре ще е по-трудно. А какъв по-добър подарък да направим на детето си, ако не да му помогнем да се справи с предизвикателствата, пред които е изправено.

 

Чрез консултациите и психотерапията за деца и родители ще формулираме проблемите и трудностите, през които минава вашето дете, какво чувства и изпитва. Моята роля като детски психолог е да ви подпомагам и подкрепям, да бъда ваш ментор, защото познавам особеностите на детското развитие и разбирам индивидуалните потребности.

 

Обичам да работя в екип с родителите, защото вие сте експертите по отношение на вашето дете и семейство. Заедно ще начертаем план за действие как да помогнем на детето.

 

Съвместната ни работа в кабинета и у дома ще помогне да се справите с ежедневните ситуации, пред които сте изправени. Според мен, родителите имат право да знаят какво се случва по-време на терапията, но също така детето има право на лично пространство, където да се чувства свободно да изразява какво мисли и какво чувства. Затова е нужно да се запази определена конфиденциалност. Ако се появи някакъв риск – вие ще бъдете уведомени незабавно.

 

Сесиите протичат в рамките на 60 минути. Първата среща е хубаво да бъде само с родителя, за да може да разкаже за семейството си и какъв точно е проблемът с детето.

 

Преди или след всяка сесия ще бъдат отделени 10-15 минути за вас, за да разберем как вървят нещата. В зависимост от конкретния случай и възрастта на детето, може да има ситуации, в които да работим заедно – психолог, дете и родител.

 

Вярвам, че изграждането на доверие е взаимен процес. В зависимост от предизвикателствата, пред които сме изправени, терапията може да протече в различни срокове.

 

Прогресът обикновено не се движи в права линия. В някои случаи децата напредват много бързо, а после остават за дълго време на едно и също ниво. В други пък започват бавно, правят крачка напред и след това отново се връщат крачка назад. Важното е да запазим спокойствие и да задържим фокуса си над най-съществените сфери, които ще ни помогнат да вървим в правилната посока.