Психотерапия

Думата „психотерапия“ произлиза от думата psych (дух, душа) и therapia (лекувам, грижа се). Целта на психотерапията е да помогне на човек да се погрижи за душата си и да намери нови модели на поведение, с които да живее в хармония със себе си и света. Чрез психотерапията се пресяват излишните и негативни мисли, чувства и вярвания, през които пречупваме света и остава само най-важното – намирането на истинските стойности в живота, които водят до душевен баланс.

Видове психотерапия в Студио Фариа

Индивидуална терапия

Индивидуална терапия

Личностното израстване е пътят, който оключва способностите ни да живеем здраво-стъпили, уверени и щастливи от това, което сме и постигнатото от нас

Групова терапия

Групова терапия

Груповите терапевтични срещи са формат, които помагат за разширяване на границите на човека.

Работя със следните проблеми:

  • Невротични, тревожни, депресивни, фобийни и панически разстройства;
  • Хранителни разстройства;
  • Личностни проблеми – вина, гняв, ниско самочувствие, агресия и автоагресия;
  • Стрес и житейски кризи – тежко заболяване, загуба на близък човек, безсъние, апатия и загуба на смисъл за живот;
  • Преживяно насилие;
  • Всякакви проблемни отношения и междуличностни конфликти;

Психотерапевт Мина Касабова

Ще работим за омекотяването и свободното протичане на енергията в тялото. За осъзнаването и създаването на едно вътрешно пространство на самопознание, което се развива непрекъснато.

 

Благодарение на него човек не е нужно да отрича външния и вътрешния свят. Може да изгражда собствена житейска философия, която почива върху правилни предпоставки и неминуемо води до заключението, че предназначението му е да живее живота си с лекота, да създава хармонични връзки с околните, да разпознава потребностите си.

психолог и психотерапевт Мина Касабова портрет

Психолог Мина Касабова / фотография Васил Танев

 

повече за мен

Неорайхианска психотерапия

Неорайхианската психоаналитична школа се основава на максимата – „Здрав дух в здраво тяло“. В едно се обединяват ум, душа и тяло. Теорията е сътворена и развита от професор Валдо Бернаскони, а корените на неговите възгледи се откриват в трудовете на Вилхем Райх и Александър Лоуен.

 

Всички наши преживявания имат своя запис на езика на тялото. През нас тече една биоенергия, която се проявява, както на физическо, така и на емоционално ниво. Различните кризи, препятствия и социален опит по пътя ни, разстройват нашата адаптация и успешно функциониране.

На практика проф. Бернаскони приема, че всичко е записано в нашето тяло – в движенията на човека, в стойката, в походката, в структурата на тялото.

 

Всяка болест и проблем е следствие на нарушен баланс на организма и често ние забравяме, че сме живи същества, които много често пренебрегват своите нужди и потребности.

 

Натрупва се много голямо психично напрежение, което се проявява обикновено като емоционален дисбаланс – ставаме нервни, заядливи, тревожни, плачем без причина, нямаме желание и воля, затваряме се в себе си.

депресия - ретуш

Неорайхианската аналитична терапия преразглежда приетите като аксиоми модели на поведение, които са плод на възпитание и родителски модели. Тя работи с безсъзнателната психика и разглежда проблемите през рационалното и емоционално ниво, както и през тялото.

 

Целта й е човек да се свърже със себе си и да се случи една интеграция на физично и психично ниво. Да се свали напрежението и индивидът да получи сила, с която да продължава да трупа опит и да се променя.

 

Неорайхианската психотерапия помага човек да подобри качеството си на живот, да се освободи от вината и да стане автор и господар на собствения си живот. Да намери прийомите да се реализира по максимално здрав начин – да обича себе си и другите.

 

Дайте шанс на вашето по-добро „Аз“