Индивидуална личностна терапия

Какво представлява личностната терапия

Личностното израстване е пътят, който оключва способностите ни да живеем здраво-стъпили, уверени и щастливи от това, което сме и постигнатото от нас

 

Честота и продължителността на една личностна терапия са строго индивидуални, защото вътрешният свят на всеки е необятна вселена. Терапевтичният процес се провежда под формата на сесии между клиента и терапевта.

 

Личната терапия не е еднократен акт, а път, който трябва да се измине. Човек не става някой друг чрез непрекъснати анализи и опити за самоусъвършенстване, а чрез намиране на  вътрешни устои, център и баланс, които помагат да се върви по пътя напред.

 

Множеството конфликти в семейството и работата, страховете, тревожността, депресията, фобиите, паническото разстройство, напрежението, натрапливостите и негативната представа за себе си отстъпват назад. Те стават един ненужен багаж,
от който една израснала личност вече няма нужда.

купчина от камъни символ за баланс

Същност на личностната терапия
– прозрачност, съответност и отговорност

 

Индивидуалната личностна терапия е среща на двама души, която се случва само, когато има доверие, конфиденциалност, разбиране, емпатия и уважение.

 

Неорайхианската психотелесна терапия, с която работя, подлежи на супервизии,
към Института за психотелесна психотерапия.

Моля преди да започнете своята психотерапевтична сесия, запознайте се с нашето
Информирано съгласие за клиенти.