Групова психотерапия

Групова терапия в Психологическо студио Фариа

Какво представлява

Груповите терапевтични срещи са формат, които помагат за разширяване на границите на човека. Чрез тях всеки един може да задълбочи контакта със себе си като се огледа в другите. Така, стъпка по стъпка, да се научи да върви към живот, изпълнен с повече смелост, изобилие и радост.

 

Групова терапия в Студио Фариа е процес, който се случва в едно защитено пространство, където всеки може да каже какво мисли, чувства и преживява. Да бъде максимално автентичен на себе си, без да е съден за това.

Рамки и правила на груповата терапия

Всяка група има основна терапевтична рамка и правила, които се спазват. Всичко, което се споделя, остава вътре в групата, съответни са на себе си и на околните, не се съди, критикува или слагат етикети.

 

Всичко минава през призмата на емпатията и уважението.

човечета от лего седнали на групова терапия

Ползи от груповата терапия

Груповата динамика създава чувство за принадлежност, в които хората са свободни да се противопоставят, да бъдат любопитни, да се открояват с различни гледни точки.

 

Всяка групова сесия е посветена на някаква тема и продължителността им обикновено е около 3 часа. Работи се върху проблемите, реакциите на околните, собствените изживявания.

 

Чрез груповото взаимодействие и обратните връзки всеки един стига до своята истина и личностно израстване. Разширява се разбирането, както за положителните, така и за отрицателните качества на всеки един участник – разчупването на собствените лимити.