Ефективният родител

баща рисува заедно с детето си

Какво прави ефективният родител

Основната цел на Т.У.Р. обучението е да представи и развие умения, които помагат на родителите да имат здрави, удовлетворяващи и щастливи взаимоотношения с децата си. Трениране на Успешни Родители е образец за Родителска Ефективност и дейностите в курса отговарят на следните цели:

 

A.) Ефективно слушане от страна на родителя с разбиране, за да се помогне на децата сами да стигнат до решението на своите проблеми.

Т.У.Р. УМЕНИЕ: Да развием умения, които подпомагат децата или другите около нас в справянето със собствените си проблеми и нужди.


Б.) Честна родителска комуникация, с цел да се разкрият чувствата и нуждите на всеки един член от семейството, за да се предотвратят конфликтите.

Т.У.Р. УМЕНИЕ: Да разкриваме пред детето положителните ни чувства към него. Да обясняваме на детето какво искаме, от какво се нуждаем, какво ценим и в какво вярваме. Да предотвратяваме бъдещи проблеми като позволяваме на детето да знае за нашите нужди. Ефективно да се конфронтираме, когато детето се опитва да се наложи и намесва в живота ни.


В.) Ефективните родители намират честно и справедливо решение на конфликтите с децата си.

Т.У.Р. УМЕНИЕ: Научаваме се да разрешаваме конфликтите без загуби, когато нуждите и желанията на родителите са в конфликт с тези на детето. Така и двете страни печелят.


Г.) Ефективният родител споделя ценностите си с уважение към децата.

Т.У.Р. УМЕНИЕ: Да знаем как да реагираме, когато има сблъсък на ценностни системи и разногласия.

Източник: gordontraining.com
Превод: Мина Касабова